Registradores alfanumèriques

Registradores amb impressora tèrmica alfanumèrica.

Productes relacionats