Congeladors

Congeladors

( Ver catálogo)*

Congeladors verticals, horitzontals i tipus arcó de diferents mides i capacitats. [...]