Cambres de conservació i congelació

Cambres de conservació i congelació

( Ver catálogo)*

Muntatge de tot tipus de cambres refrigerades a mida amb panells. [...]