Manteniment de refrigeració

( Ver catálogo)*

Glass Vilafranca acorda amb els seus clients un contracte de manteniment per revisar la seva maquinària de refrigeració que asseguri el seu funcionament i bon estat periòdicament. [...]