Registradores alfanumèriques

Registradores alfanumèriques

( Ver catálogo)*

Registradores amb impressora tèrmica alfanumèrica. [...]