Extinció automàtica d'incendis

( Ver catálogo)*

Sistemes antiincendis per campanes extractores. [...]