Campana extracció

Campana extracció

( Ver catálogo)*

Campanes d'acer inoxidable per a extracció de fums. [...]